Bertalmia E Gianotti Sas Di Bertalmia Roberto, Gianotti Gianpiero E C.